Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

ραψωδία Γ, 121-244 φύλλο εργασίας 5


Ιλιάδα, σχόλια στη ραψωδία Γ


ραφωδία, Α 494-612 φύλλο 4


ραψωδία Α, 350- 431α φύλλο 3


Ιλιάδα,Α στ. 54 -306, φύλλο 2


ραψωδία A στ.1 53, φύλλο εργασίας

Ιλιάδα σημειώσεις στη ραψωδία Α